Оцінки викладачів відображають та можуть зберігати гендерну дискримінацію в академії

Опубліковано:

в

Університети регулярно використовують оцінки студентів для прийняття рішень про призначення на посаду і просування викладачів. Проте фактори, непов’язані з викладацькою діяльністю, такі як стать, раса та навіть привабливість, можуть спотворити ці оцінки, потенційно погіршуючи існуючі нерівності в академії. Нове дослідження вказує на додаткове джерело упередженості: бути меншістю за статтю в академічному відділі. На приклад, жінки, які викладають у відділах з переважно чоловічим складом, отримують гірші оцінки студентів у вищих курсах. Дослідження показує, що той же принцип застосовується до чоловіків, які викладають у відділах з переважно жіночим складом, але через те, що жінки частіше перебувають у меншості за статтю, вони страждають з цього приводу нерівномірно. Дослідники зазначають, що доцільно надавати однакову увагу до досягнень чоловіків і жінок в університетських відділах та обирати на викладання курсів різного рівня як жінок, так і чоловіків. Але доцільно також зазначити, що склад відділу, ймовірно, відображає існуючу упередженість в межах дисципліни, і сама статева рівність не є механізмом, що спричинює різницю в оцінках.

Автор: